ساخت و ساز شهری،نظام مهندسی ملایر،شهرداری و شورای اسلامی ملایر

 بنام خدا

 

              « قابل توجه اعضاء محترم نظام مهندسی  ملایر »

 

      طیّ نامه شماره 20/8/86 -27093 شهردار محترم ملایر، پیشنهاد  مشخصات استقرار پارکینگ ها**« جهت بررسی توسط اعضاء محترم نظام مهندسی ملایر»  همراه با ضوابط طرح تفصیلی ملایر، به شرح ذیل ابلاغ گردید:

         پیرو دعوتنامه شماره 15916 مورخ 31/6/86 سازمان مسکن و شهر سازی استان همدان ، جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر ملایر مورخ 1/7/86 در محل دفتر معاونت محترم امور عمرانی استانداری همدان تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 2074/12/63 مورخ 28/12/85 در خصوص تغییر میزان ارتفاع و سطح اشغال موضوع بند یک صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر ملایر مورخ 12/6/85 مطرح و با پیشنهاد ذیل و رعایت موارد قید شده موافقت بعمل آمد:

 

حداکثر ارتفاع

«متر»

تعداد طبقات مجاز روی پیلوت

عرض گذر

«متر»

8/8

2

کمتر از 10 متر

9/11

3

10 تا 14 متر

15

4

14 تا کمتر از 18 متر

10/18

5

18 تا کمتر از 30 متر

20/21

6

30متر  و بالاتر

 

1- تأمین صد درصد پارکینگ واحدهای مسکونی و تجاری و مختلط ابتدا در پیلوت و کسری آن در زیر زمین می باشد.

2- ارتفاع پیلوت 6/2 و ارتفاع هر طبقه 10/3 و ارتفاع مفید 70/2  می باشد.

3- در معابر از 30 متر به بالا با کاربری تجاری نواری بعرض 5/1 متر به ارتفاع فوق اضافه می گردد.

4- برای کلیه املاک ، میران سطح اشغال 60 درصد شامل نورگیر، آسانسور، راه پله و واحد مسکونی و الباقی 40 درصد بطور خالص ، فضای باز می باشد.

5- برای املاکی که مساحت آنها صرفاً پس از تعریض کتمتر از 100 متر مربع می باشد، در صورت عدم مشرفیت و سایه اندازی میزان سطح اشغال 100 درصد می باشد.

6 – برای املاکی که در طرح تعریض می باشند، میزان سطح اشغال 60 درصد به اضافه راه پله«12 متر مربع » و آسانسور«3 متر مربع» می باشد.« حداکثر پیش آمدگی در عرض 2 متر با پخ 45 درجه می باشد.»

7- اجرای آسانسور از چهار طبقه روی پیلوت به بالا اجباری می باشد.

8- مصوّبه فوق جایگزین بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 13/6/86 می گردد.

9- عقب نشینی به میزان 3 متر در قطعات شمالی در طبقات 5 و 6 « بدون بازشو و نورگیر» الزامی می باشد.

- پیرو بند 8  صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر ملایر مورخ 27/3/86 در خصوص تبدیل مازاد پیلوت ، پس از تأمین %100 پارکینگ و انباری ، به سویت مسکونی« در جلسه کمیسیون مورخ 27/3/86 مطرح و مقرر گردید پس از استعلام از مشاور در جلسه آتی تصمیم گیری بعمل آید» مطرح و با رعایت ضوابط و مقررات تفصیلی شهر ملایر در خصوص تأمین  100% پارکینگ و انباری در پیلوت ، سایه اندازی و مشرفیت با تقاضای فوق با رعایت موارد ذیل موافقت گردید:

1- در واحدهای مسکونی 5/2 طبقه اجرا شود.

2- سویت مسکونی مازاد بر سطح پارکینگ و انباری مورد نیاز واحدهای ساختمان باشد.

3- ضوابط و مقررات مربوط به کاربری مسکونی مطابق طرح تفصیلی مصوّب رعایت گردد.

4- ضوابط و مقررات فنّی نظام مهندسی و مقررات ملّی ساختمان رعایت شود.

5- پارکینگ و انباری مورد نیاز سویت مسکونی نیز تأمین گردد.

 

--------------------------

** اعضاء محترم  جهت دریافت برگه های مربوط به  نحوه استقرار پارکینگ ها در شش صفحه،به  نظام مهندسی ملایر مراجعه نمایند.

 

                                                                          « والسلام»

               

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آبان ۱۳۸۶ساعت ۲۱:۷ بعد از ظهر  توسط  ایرج عبدلی  |